Een groep van 53 vooraanstaande wetenschappers heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gevraagd om de elektronische sigaret niet als tabaksproduct te catalogeren. Dat zou immers de kans om rokersaandoeningen of overlijdens als gevolg van tabaksgebruik aan te pakken, in gevaar brengen.
De WHO dat nog geen officieel standpunt over de e-sigaret heeft ingenomen, zou geneigd zijn alle nicotinehoudende producten onder dezelfde noemer te doen vallen. De organisatie zou de e-sigaret zien als een “gevaar”, zo blijkt uit een gelekt document.

Maar volgens de groep van Europese, Noord-Amerikaanse, Aziatische en Australische onderzoekers vormt de e-sigaret net een “deel van de oplossing” in de strijd tegen roken, “geen deel van het probleem”. “Deze producten zouden wel eens tot de belangrijkste vernieuwingen op het vlak van gezondheid in de 21e eeuw kunnen horen en zo honderden miljoenen levens kunnen redden”, aldus de onderzoekers. “We moeten weerstaan aan de behoefte om ze te controleren en als tabaksproducten te onderdrukken.”

Ook het eerste wetenschappelijk onderzoek in ons land naar de e-sigaret lijkt de groep wetenschappers gelijk te geven. “Voor mensen die verslaafd zijn aan sigaretten, kan de e-sigaret een gezondere oplossing zijn, zegt Dinska Van Gucht van de Hogeschool Thomas More in Antwerpen.

“De e-sigaret is een innovatief product dat wereldwijd heel wat levens kan redden omdat het wetenschappelijk bewezen is dat de hoeveelheid aanwezige toxische stoffen 1.000 tot 2.000 keer lager ligt dan in de gewone sigaret. Het gevaarlijkste bij de tabakssigaret is het verbranden van de tabak, waardoor teer en koolstofmonoxide vrijkomen. Die stoffen zijn helemaal niet aanwezig in de elektronische sigaret.”