RIVM rapport gepubliceerd

Het RIVM rapport staat vol met positieve conclusies. Het is jammer dat de berichtgeving in de media hier anders op reageert.
Door de slechte berichtgeving in de media lezen wij (en u) dat de e-sigaret verboden wordt. Dit blijkt alleen voor personen onder de 18 jaar. Wij hanteren deze regel al vanaf het begin en de esigbond heeft hier zelfs via de rechter om gevraagd. Uitspraak volgt 31 maart. De slechte berichtgeving komt van het uitgebrachte rapport van de RIVM. Ook zij doen sceptisch over hun eigen rapport. Dit, terwijl de conclusies best positief zijn, en zelfs minister van Rijn sprak in het nieuws bij de NOS dat de e-sigaret een goed alternatief is voor mensen die roken omdat deze veel minder schadelijk zijn dan de reguliere sigaret. We willen alleen de jeugd er niet aan bloot stellen.

Een beknopte versie van het rapport.

Gisteren hebben wij het rapport uitvoerig doorgenomen. Een paar belangrijke conclusies uit een 127 pagina’s tellend rapport.

Uit de stofspecifieke vergelijking blijkt dat de dampconcentraties van de stoffen die worden aangetroffen in damp van e-vloeistoffen (veel) lager zijn dan die in tabaksrook. Alleen de concentraties van de dragervloeistoffen glycerol en propyleenglycol zijn hoger in damp dan in tabaksrook. De belangrijkste effecten RIVM Rapport 2014-0143 Pagina 11 van 127 van deze stoffen betreffen schade aan de luchtwegen en voor propyleenglycol ook effecten op leukocyten. Daarnaast kan de concentratie formaldehyde tot een factor drie hoger zijn in de damp van de e-sigaret vergeleken met tabakssigarettenrook. Daar staat bijvoorbeeld tegenover dat de concentraties van de kankerverwekkende tabakspecifieke nitrosamines in tabaksrook tot 400 maal hoger zijn dan in damp van e-vloeistoffen. Daarnaast bevat tabaksrook nog duizenden andere componenten, waarvan vele toxisch. De gezondheidsrisico’s voor gebruik van tabakssigaretten zijn, voor zover toxische stoffen betreffend, dan ook beduidend hoger dan voor gebruik van e-sigaretten.

Formaldehyde is tot een factor 3 hoger dan in de normale sigaret. Verder in het rapport staan metingen die onder de maximale waarden liggen die wij dampers binnen krijgen. Dus geen gevaar leveren voor de gezondheid. Formaldehyde wordt onder andere gebruikt in medicijnen en cosmetica voor dagelijks gebruik. Nitrosamines in tabaksrook is 400 maal hoger. In bier is dat 200 maal hoger en in nicotine pleisters 20 maal hoger. Even ter vergelijking. Dus met ander woorden zijn nicotine pleister slechter voor je dan de e-sigaret op dit vlak.

Bij geneesmiddelen is de maximaal toegestane afwijking in de dosis van een actieve stof 10% van de op de verpakking vermelde waarde. Gezien de schadelijkheid van nicotine is het daarom opmerkelijk dat bij 67 van de 183 e-vloeistoffen (37%) de gemeten nicotineconcentratie meer dan 10% afweek van de gedeclareerde waarde. De gemeten concentratie nicotine is over het algemeen lager dan de opgegeven concentratie.

Op zich zien wij hier geen probleem aangezien de nicotine gehalte lager is dan de gedeclareerde waarde. Dat neemt niet weg dat u hier niet op zit te wachten als klant. Wij kunnen u verzekeren dat onze leveranciers hierop gecontroleerd worden. Onze leveranciers worden regelmatig ondervonden aan een audit door een gecertificeerde instelling. Dit zorgt ervoor dat onze producten voldoen aan de richtlijnen.

Vergelijking met de tabakssigaret
De mogelijke gezondheidsrisico’s voor de gebruiker van de e-sigaret zijn vergeleken met de gezondheidsrisico’s voor een gebruiker van de tabakssigaret. Uit de stofspecifieke vergelijking blijkt dat de dampconcentraties van een aantal stoffen dat wordt aangetroffen in damp van e-vloeistoffen (veel) lager zijn dan die in tabaksrook.Op basis van de bevindingen in paragraaf 10.3.2.1 en 10.3.2.2 kan worden geconcludeerd dat de gezondheidsrisico’s voor gebruik van tabakssigaretten beduidend hoger zijn dan voor gebruik van e-sigaretten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat uitgegaan wordt van een vergelijkbaar gebruikspatroon (gelijk aantal trekjes gedurende een vergelijkbare periode). De gezondheidsrisico’s zijn in sterke mate afhankelijk van de individuele damp- en rookgewoonten.

Conclusie is dan ook dat de e-sigaret beduidend minder schadelijk is dan de tabakssigaret. Dat glycerol en propyleenglycol irritatie kan veroorzaken aan de luchtwegen wisten we al. Dat neemt niet weg dat de e-sigaret een prima alternatief is om van het reguliere roken af te komen. Ook minister van Rijn is het daar mee eens.