E-sigaret nieuws

Vertaling van de publicatie van PHE

Omdat er veel vraag is naar een onafhankelijk rapport, hebben we een vertaling geplaatst van de publicatie van het PHE (public Healt England) dat tot stand is gekomen met de mederwerking van  Cancer Research UK en de Royal College of Physicians. Deze worden gezien als de meest toonaangevende medische organisatie ter wereld.

(De vertaling is gemaakt met Google translate en gekopieerd van www.gov.uk

Het rapport behandelt het gebruik van e-sigaretten onder jongeren en volwassenen, de houding van het publiek, de gevolgen voor het stoppen met roken, een update over gezondheidsrisico’s en de rol van nicotine. Het beoordeelt ook verwarmde tabaksproducten.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek van PHE zijn dat:
vaping vormt slechts een klein deel van de risico’s van roken en schakelt volledig van roken naar vapen, wat aanzienlijke gezondheidsvoordelen oplevert
e-sigaretten kunnen bijdragen aan minstens 20.000 succesvolle nieuwe stopplaatsen per jaar en mogelijk nog veel meer
Het gebruik van e-sigaretten gaat gepaard met een verbeterd succes bij het stoppen met roken in het afgelopen jaar en een versnelde daling van de rokenprijzen in het hele land
vele duizenden rokers geloven ten onrechte dat vapen even schadelijk is als roken; ongeveer 40% van de rokers heeft zelfs geen e-sigaret geprobeerd
er is veel misverstand over nicotine (minder dan 10% van de volwassenen begrijpt dat de meeste schade aan de gezondheid door roken niet door nicotine wordt veroorzaakt)
het gebruik van e-sigaretten in het Verenigd Koninkrijk is de laatste paar jaar plat op iets minder dan 3 miljoen
het bewijsmateriaal ondersteunt niet de bezorgdheid dat e-sigaretten een manier zijn om te roken onder jongeren (de tarieven voor roken door jongeren in het VK blijven dalen, regelmatig gebruik is zeldzaam en bijna volledig beperkt tot degenen die hebben gerookt)
PHE’s beoordeling van het bewijs komt slechts een paar weken nadat een Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering en Medicine verslag uitbrengen over e-sigaretten. Hun conclusie over de veiligheid van e-sigaretten is ook dat op basis van het beschikbare bewijs ‘e-sigaretten waarschijnlijk veel minder schadelijk zijn dan sigaretten van brandbare tabak’.

Professor John Newton, directeur voor gezondheidsverbetering bij PHE zei:

Elke minuut wordt iemand in het ziekenhuis opgenomen om te roken, met alleen al in Engeland ongeveer 79.000 doden per jaar.

Onze nieuwe beoordeling versterkt de bevinding dat vapen een fractie is van het rookrisico, minstens 95% minder schadelijk, en een verwaarloosbaar risico voor omstanders. Toch gelooft meer dan de helft van de rokers valselijk dat vapen net zo schadelijk is als roken of gewoon niet weet.

Het zou tragisch zijn als duizenden rokers die konden stoppen met behulp van een e-sigaret worden afgeschrikt door valse vrees voor hun veiligheid.

Professor Ann McNeill, hoofdauteur en hoogleraar Tobacco Addiction aan King’s College London zei:

Het is van grote zorg dat rokers nog steeds zo’n slecht begrip hebben over wat de oorzaak is van het roken. Wanneer mensen tabakssigaretten roken, inhaleren ze een dodelijke mix van 7.000 rookbestanddelen, waarvan er 70 bekend zijn dat ze kanker veroorzaken.

Mensen roken voor de nicotine, maar in tegenstelling tot wat de overgrote meerderheid gelooft, veroorzaakt nicotine weinig of geen schade. De giftige rook is de boosdoener en is de overweldigende oorzaak van alle aan tabak gerelateerde ziekten en de dood. Er is nu een grotere variëteit aan alternatieve manieren om nicotine te krijgen dan ooit tevoren, waaronder nicotine kauwgom, neusspray, zuigtabletten en e-sigaretten.

Professor Linda Bauld, auteur en hoogleraar gezondheidsbeleid, University of Stirling en voorzitter van Behavioral Research for Cancer Prevention, Cancer Research UK zei:

Er is bezorgdheid geuit dat het gebruik van e-sigaretten jonge mensen ertoe zal brengen om te roken. Maar in het VK laat onderzoek duidelijk zien dat regelmatig gebruik van e-sigaretten onder jongeren die nooit hebben gerookt, nog steeds te verwaarlozen is, minder dan 1%, en het roken van jongeren blijft in een bemoedigend tempo achteruitgaan. We moeten deze trends nauwlettend in de gaten houden, maar tot nu toe wijzen de gegevens erop dat e-sigaretten niet fungeren als een manier om regelmatig te roken onder jongeren.

PHE roept rokers en een aantal instanties op om op het bewijsmateriaal te reageren.

rokers
Iedereen die moeite heeft om te stoppen, moet overstappen naar een e-sigaret en professionele hulp krijgen. Het grootste succes is een van degenen die een e-sigaret combineren met ondersteuning van een lokale stop roken-service.

Stoppen met roken en professionals in de gezondheidszorg
Deze moeten gedragsondersteuning bieden aan rokers die willen stoppen met de hulp van een e-sigaret. Een nieuwe training over e-sigaretten voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg door het National Center for Smoking Cessation and Training is nu beschikbaar.

Geneesmiddelen en verzorgingsproducten Regulatory Agency (MHRA)
MHRA blijft werken aan het reguleren en licentiëren van e-sigaretproducten en ondersteunt fabrikanten om het verlenen van licenties voor e-sigaretten als medicinale stophulp te bespoedigen. PHE is van mening dat er overtuigend bewijs is dat e-sigaretten beschikbaar worden gesteld aan NHS-patiënten.

NHS Trusts
Om echt rookvrij te worden, moet Trusts ervoor zorgen

e-sigaretten, naast nicotinevervangingstherapieën zijn beschikbaar voor verkoop in ziekenhuiswinkels
vapenbeleid ondersteunt rokers om te stoppen en rookvrij te blijven
roken schuilplaatsen worden verwijderd
eerstelijnsmedewerkers benutten elke gelegenheid om patiënten aan te moedigen en te ondersteunen om te stoppen
Het nieuwe Tobacco Control Plan voor Engeland van de overheid omvat een verbintenis om ‘de beschikbaarheid van veiliger alternatieven voor roken te maximaliseren’. Het maakt duidelijk dat e-sigaretten een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de ambitie voor een rookloze generatie.

Achtergrond
Lees het rapport in opdracht van PHE – Evidence review van e-sigaretten en verwarmde tabaksproducten – McNeill A, Brose LS, Calder R, Bauld L & Robson D (2018).
In de afgelopen paar jaar heeft het gebruik van e-sigaretten gezeten bij net geen 6% van de volwassen bevolking in Groot-Brittannië. De meest voorkomende reden voor het gebruik van e-sigaretten is nog steeds om te helpen met stoppen en ze zijn het populairste stopmiddel in Engeland. Tegelijkertijd zijn de stoppercentages verbeterd en zien we ook een versnelde daling van de rokersprijzen (momenteel 15,5% in Engeland): smokinginengland.info/latest-statistics.
79.000 mensen in Engeland sterven elk jaar ten gevolge van roken en meer dan de helft van de rokers op lange termijn zal sterven aan een aan roken gerelateerde ziekte als ze niet stoppen: digital.nhs.uk/catalogue/PUB24228.
PHE 2015 e-sigaretten evidence-review: McNeill A., P. Hajek et al, E-sigaretten – een update van het bewijs: een rapport in opdracht van Public Health England, Public Health England, augustus.
Auteurs hebben geen bewijs voor een schatting van ‘ongeveer 95% veiliger’.
Nicotine zonder rook: beperking van tabaksschade, Royal College of Physicians, april 2016.
Smoking Toolkit Study.
ASH (mei 2017) Gebruik van e-sigaretten (verdampers) bij volwassenen in Groot-Brittannië.
Bauld, Linda, Anne Marie MacKintosh, Brian Eastwood, Allison Ford, Graham Moore, Martin Dockrell, Deborah Arnott, Hazel Cheeseman en Ann McNeill. ‘Gebruik van e-sigaretten door jongeren in het Verenigd Koninkrijk: bevindingen van vijf enquêtes 2015-2017.’ Internationaal tijdschrift voor milieuonderzoek en volksgezondheid 14, nr. 9 (2017): 973.
Op weg naar een Smokefree-generatie: een tabakscontrolebureau voor het Britse ministerie van volksgezondheid, juli 2017.
NHS Digital, Statistieken over roken: Engeland, 2017.
US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (januari 2018) Gevolgen voor de volksgezondheid van e-sigaretten.

Over Public Health England
Volksgezondheid Engeland bestaat om de gezondheid en het welzijn van de natie te beschermen en te verbeteren, en gezondheidsongelijkheden te verminderen. We doen dit door middel van toonaangevende wetenschap, kennis en intelligentie, belangenbehartiging, partnerschappen en het aanbieden van gespecialiseerde openbare gezondheidsdiensten. Wij zijn een uitvoerend agentschap van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg, en een afzonderlijke organisatie met operationele autonomie. Wij bieden de overheid, de lokale overheid, de NHS, het Parlement, de industrie en het publiek op basis van wetenschappelijke, wetenschappelijke expertise en ondersteuning op basis van feiten. Volg ons op Twitter: @PHE_uk en Facebook: www.facebook.com/PublicHealthEngland.