”Schertsvertoning” van Toorn bij Pauw

Eindelijk, een heus gesprek met longarts L van Toorn over het wel of niet verbieden van de e-sigaret. Aan tafel bij Pauw 7 Oktober zaten Paul Tang van de PvdA en longarts Leo van Toorn, bijgestaan door zijn lieftallige assistente Antoinette Hertsenberg in de rol van Sancho Panza , en natuurlijk Jeroen Pauw zelf.

Na de opening van van Toorn over de niet aantoonbare onderzoeken van zijn blijkbaar ook niet met naam te noemen collega’s hoe slecht de e-sigaret was, vuurde Jeroen gelijk een aantal kritische vragen. Welke onderzoeken, welke andere collega’s .. maar helaas voor van Toorn moest hij het antwoord daarop schuldig blijven.

Je zag hem kleiner worden. Gelukkig had hij zijn assistente in de strijd naast hem, die gelijk begon over ”jongeren beschermen” en warempel fleurde hij weer iets op, maar het bleven bij loze kreten en op niets gebaseerde zinnen. Bewijs bleef overduidelijk achterwege.
(overigens is de e-sigaret allang verboden voor jongeren, en hier op straat zie ik zelfs 14 jarigen sigaretten roken, die ook verboden zijn voor kinderen)

Feiten van Paul Tang

Paul Tang sprak duidelijk zijn voorkeur uit als e-sigaret in de strijd tegen het gewone roken, en gelukkig wordt hij wel gesteund door aantoonbare onderzoeken waaruit blijkt dat dampen minder schadelijk is.

Hij haalde daadwerkelijke feiten aan, zoals jaarlijks 20.000 doden door roken, en 8 mogelijke zieken door dampen. En mogelijk betekent niet zeker, en aan de reactie van van Toorn te merken is het ook helemaal niet bewezen dat de e-sigaret de oorzaak is. Maar de 20.000 doden is wel een bewezen aantal. (bijna 8 per dag!!)

Zelfs het publiek was nog beter geïnformeerd over de werkelijke stand van zaken als van Toorn, dat bleek toen een aanwezige damper met aantoonbare feiten naar voren kwam, zoals onderzoeksuitslagen van Cancer Research UK en de Royal College of Physicians.

Deze worden trouwens wereldwijd gezien als de meest toonaangevende medische organisatie ter wereld. Blijkbaar ziet van Toorn zichzelf als alwetende bron, maar klaarblijkelijk hechten insiders meer waarde aan deze Engelse instituten dan aan de waarde van deze Don Quichot- strijd tegen windmolens en e-sigaretten van van Toorn.

Ondanks dat hij niet genoeg aan het woord gelaten is, was de winnaar duidelijk Paul Tang, en kon heel Nederland getuige zijn van de poppenkast van Van Toorn.

Kijk hier naar de schertsvertoning van Van Toorn