E-sigaret nieuws

Onduidelijkheid over het mogelijke smaakverbod in Nederland

Donderdag 19 mei is er behoorlijk wat onrust ontstaan door het bericht dat het RIVM haar advies over het beoogde Smaakverbod heeft aangepast. Veel berichten in de krant melde dat het verbod op 1 juli aanstaande in zou gaan, maar dat is niet correct. De Staatssecretaris heeft aangekondigd dit verbod op 1 januari 2023 in te willen laten gaan met een uitloopperiode van 1 jaar. Dus dat zou betekenen dat er op zijn vroegst per 1 januari 2024 geen smaakjes in de winkel meer mogen liggen.

Het rapport van het RIVM is een advies aan de Staatssecretaris en dus nog geen regel of wet. Het ministerie van VWS moet op basis van het advies een voorstel maken waar iedereen ook nog een mening over kan gaan geven middels een Internet consultatie. Het wordt ook nog voorgelegd aan de Tweede Kamer die op hun beurt Kamervragen kunnen stellen over het voorstel.

Aangezien de eSigBond zeer sterke argumenten heeft om het Smaakverbod tegen te gaan en de Europese Unie ook nog geen akkoord heeft gegeven voor het verbod, blijft de kans bestaan dat het verbod er pas later of heel anders uit gaat zien dan nu is voorgesteld door het RIVM.

Lees hier het persbericht van de Nederlandse e-sigaretten branchevereniging: klik hier.