E-sigaret nieuws

Esigbond waarschuwt: damp geen olie!

Na berichtgeving vorige week in de media over een Belgisch sterfgeval, mogelijk gerelateerd aan het dampen van een CBD/THC-olie bevattende vloeistof, waarschuwt de Nederlandse branchevereniging e-sigaret Esigbond NOGMAALS om NOOIT oliën te dampen of eender welke vloeistof dan ook waaraan een olie is toegevoegd te gebruiken in een e-sigaret.

De elektronische sigaret is enkel en alleen geschikt om te gebruiken met gecontroleerde, bij officiële verkooppunten aangeschafte e-liquids. De e-sigaret is namelijk ontworpen om slechts e-liquids te verdampen die de grondstoffen bevatten welke al jarenlang door wereldwijd miljoenen dampers worden gebruikt. En dus zeker GEEN olie!

Onderzoek VS

In de Verenigde Staten heeft de gezondheidsdienst ‘Center for Disease Control and Prevention” (CDC) deze week resultaten gepubliceerd van onderzoek op 29 sterfgevallen gerelateerd aan de longaandoening die al enkele maanden in het nieuws is. Hieruit blijkt dat bij al deze 29 slachtoffers Vitamine E-Acetaat in de longen is aangetroffen.

Dit Vitamine E-Acetaat is een olieachtige, reukloze vloeistof die wordt gebruikt om CBD/THC-olie te verdunnen omdat het anders sowieso niet gebruikt zou kunnen worden in een e-sigaret.

Het CDC wijst er in haar berichtgeving op dat deze gevaarlijke stoffen alleen zijn teruggevonden in illegaal op de zwarte markt in de VS verkregen vloeistoffen. De dienst benadrukt daarom uitdrukkelijk e-liquids altijd aan te schaffen via de officiële kanalen.

WAARSCHUWING! DAMP NOOIT OLIE!

Geen enkele olie, in pure noch verdunde vorm, lost op in water en blijft na inhaleren daardoor in de longen achter met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Hieronder vallen dus ook alle vormen van olie die zijn gebruikt in op de zwarte markt aangetroffen vloeistoffen, zoals CBD/THC-olie, Vitamine E-Acetaat, olijfolie, lijnzaadolie en hemp seed-olie.

Het dampen van vloeistoffen met verdunde oliën of CBD/THC-olie kan leiden tot Lipid pneumonia, een specifieke vorm van longontsteking (pneumonie) die ontstaat wanneer lipiden de bronchiale boom binnendringen. Zie voor meer informatie: https://en.wikipedia.org/wiki/Lipid_pneumonia.

Legale, via de officiële kanalen verkregen e-liquids zijn WEL volledig oplosbaar in water en kunnen, net als normale waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is, door het lichaam worden verwerkt.

Legale winkels

De Esigbond benadrukt, net als het CDC in de VS, met klem alleen e-sigaretten, e-liquids en overige dampwaren te kopen in de daarvoor bedoelde winkels. De verkoop van illegale e-vloeistoffen is op de Europese markt weliswaar redelijk beperkt, maar de bond zal streng blijven optreden tegen malafide verkopers die toch illegale vloeistoffen voor e-sigaretten op de zwarte markt proberen te brengen.

Emil ’t Hart, voorzitter Esigbond:

“We weten nog niet wat de exacte oorzaak is van het incident in België, maar we raden consumenten standaard aan e-sigaretten, e-liquids en toebehoren alleen te kopen in de daarvoor bedoelde winkels.

Het is belangrijk te weten dat er in Nederland, alsmede geheel Europa, streng toezicht is op de e-sigarettenbranche. Daarom zijn e-sigaretten in Nederland en in België (waar het incident nu heeft plaatsgevonden) veilig te gebruiken als een veel minder schadelijk alternatief voor traditioneel roken.

De huidige polemiek over de e-sigaret heeft er helaas wel toe geleid dat veel mensen blijven roken, omdat ze door berichtgevingen in de media nu denken dat een e-sigaret net zo schadelijk is. Daardoor stappen gebruikers van e-sigaretten weer terug op de gewone sigaret. Volgens een grote meerderheid van gezondheidswetenschappers is dat zeer kwalijk, omdat de e-sigaret juist een sterk wapen is in de strijd tegen het traditioneel roken.”

Bron: VapeNews.nl