E-sigaret nieuws

Schimmels, glucanen en endotoxinen

In de Belgische HLN een bericht dat de e-sigaret schimmels en andere schadelijke stoffen zou bevatten. Dit na een analyse van de universiteit van Harvard waarbij 75 e-sigaretten zijn onderzocht.
Volgens het HLN Belgie worden deze stoffen in verband gebracht met astma en zelfs COPD, verminderde longfunctie en ontstekingen. Er wordt zelfs beweerd dat er onderzoekers zijn die vinden dat de e-sigaret schadelijker is dan de gewone sigaret.

Maar..
Hoe zit het nu echt? Wat is er werkelijk waar van al deze beweringen? En is de e-sigaret daadwerkelijk slechter en schadelijker dan gewoon roken?

Natuurlijk niet!! Maar we beginnen bij het begin. Hiervoor hebben we even een stukje gekopieerd van de website die als bron genoemd wordt.

Wat zijn nou eigenlijk ”Glucanen” en zijn ze echt schadelijk?

Glucanen behoren tot de groep koolhydraten. Het zijn ketens van glucose en komen voor in de celwanden van planten. Door de manier waarop de glucosemoleculen aan elkaar vastzitten kan ons lichaam deze glucanen niet opnemen. Glucanen komen voor in granen, zoals haver, en in gisten en paddenstoelen. Daarnaast worden bij de drogist en via internet supplementen verkocht waar glucanen in zitten.

Van bèta-glucanen uit haver is in goed onderzoek bewezen dat zij het cholesterolgehalte verlagen bij een consumptie van minimaal 3 gram per dag in combinatie met andere (gezonde) voeding die laag is in verzadigd vet. Die claim is door de Europese Voedsel en Warenautoriteit (EFSA) erkend.

Er is ook onderzoek gedaan naar het effect van glucanen op mogelijke verbetering van het afweersysteem. Uit studies met proefdieren en met cellen in reageerbuisjes komen aanwijzingen naar voren dat sommige bèta-glucanen uit gist en paddestoelen het afweersysteem zouden kunnen stimuleren. Dit zou komen omdat deze glucanen als ‘lichaamsvreemd’ worden gezien wat het afweersysteem aanspoort om te gaan werken.

Deze gezondheidsclaims over bèta-glucanen en een beter afweersysteem zijn door de Europese Voedsel en Warenautoriteit (EFSA) afgekeurd. Dat betekent dat fabrikanten die claim niet mogen gebruiken omdat er onvoldoende bewijs voor is.

Glucanen en kanker

Omdat werd gedacht dat glucanen een gunstig effect zouden hebben op het afweersysteem was het idee dat het afweersysteem dan tumorcellen beter zou herkennen en zou kunnen bestrijden. Studies met proefdieren en reageerbuisjes laten wisselende effecten zien van bèta-glucanen op het doden van kankercellen, hoewel deze overwegend gunstig zijn. Ook zijn er aanwijzingen uit dit soort studies dat bèta-glucanen beschermen tegen het krijgen van kanker wanneer gezonde cellen aan kankerverwekkende stoffen worden blootgesteld.

Zowel onderzoek bij dieren als onderzoek met cellen in reageerbuisjes kunnen niet worden vertaald naar de mens, omdat stoffen in het menselijk lichaam zich heel anders gedragen en de reacties heel anders kunnen zijn dan bij proefdieren of in reageerbuisjes.

Op basis van deze studies kunnen dan ook geen conclusies worden getrokken of glucanen een positief effect hebben op het voorkomen en behandelen van kanker bij mensen.

Enkele studies bij mensen wijzen op een mogelijk gunstig effect van bèta-glucanen bij maagkanker. Wanneer deze worden ingenomen naast chemotherapie neemt de overlevingsduur toe en verbetert de kwaliteit van leven. Ook zijn er aanwijzingen dat bèta-glucanen mogelijk dikkedarmtumoren in omvang kunnen doen laten afnemen. Bij het beoordelen van deze studies is grote terughoudendheid nodig. Het zijn slechts een paar studies met weinig deelnemers. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord en het onderzoek bevindt zich nog in een verkennende fase. Er zijn geen studies bij mensen waarin gekeken is of bèta-glucanen beschermen tegen het krijgen van kanker.

Veiligheid

Bèta-glucanen maken onderdeel uit van ons voedsel. In deze hoeveelheden zijn er geen schadelijke effecten bekend. Naar de veiligheid van hogere doseringen in supplementen is weinig onderzoek gedaan. Voor gezonde mensen wordt een dagelijkse inname van 600 mg bèta-glucanen afkomstig van gisten of paddenstoelen als veilig gezien. Er zijn geen studies gedaan waarin gekeken is naar de veiligheid van bèta-glucanen bij kankerpatiënten.

Bron: http://www.voedingenkankerinfo.nl/stimuleren-beta-glucanen-de-afweer/

Kortom: Mochten er al Glucanen worden gevonden in uw e-sigaret, schrik dan niet, maar denk dan aan de voordelen die deze stof biedt. Wederom een onderzoek, waarbij vergeten is het volledige onderzoek goed te lezen, en de verkeerde experts geraadpleegd zjin om conclusies te trekken. We zijn het gewend van de media, dus we kijken er niet van op.

De overheid en media samen doen er veel aan om u verslaafd aan uw gewone sigaret te laten blijven. Alsof deze zo gezond is. Meer dan 2000.000 doden per jaar jaarlijks door het roken. Doe wat u wilt doen, en geloof wat u wilt geloven, maar tot dusver is de e-sigaret nog steeds niet als schadelijk bewezen. ook niet met dit onderzoek dus.