E-sigaret nieuws

De elektronische sigaret onder vuur

De e-sigaret ligt de afgelopen tijd flink onder vuur. Regelmatig verschijnen er in de internationale én ook Nederlandse media nieuwe berichten over de gevaren die zouden kleven aan het gebruik van de elektronische sigaret en worden onderzoeken naar buiten gebracht die dat zouden staven. Maar wat is er echt aan de hand?

‘Mysterieuze longziekte’ in de VS

Begin september verschenen de eerste berichten over een mysterieuze longaandoening in de VS die inmiddels zou hebben geleid tot 1.299 gevallen waarbij 26 mensen zelfs zijn overleden. En de teneur was direct duidelijk: dit is volledig toe te schrijven aan het gebruik van de e-sigaret.

Dat het bij de vastgestelde longaandoeningen niet kan gaan om dampers die normale, legale e-sigaret-producten hebben gebruikt, zal voor iedereen toch al snel duidelijk moeten zijn. Immers, de moderne e-sigaret is al ruim 10 jaar op de markt en kent in de VS alleen al zo’n 10 miljoen gebruikers. En nog nooit zijn er zulke extreme meldingen geweest met een directe link naar de normale e-sigaret.

Bij gebeurtenissen zoals in de VS moet er dan ook iets heel anders spelen. En dat blijkt ook, want al snel gaven veel van de slachtoffers zelf toe dat zij marihuana- of cannabis-oliën hebben gebruikt via een zogenoemde elektronische joint met pure THC (de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis). Ook is inmiddels volkomen duidelijk dat deze specifieke damp-producten veelal zijn verkregen op de zwarte markt en als illegaal te boek staan.

Wettelijk geen THC

Voor de volledigheid: 10% van de slachtoffers heeft aangegeven dat de problemen ontstonden na het gebruik van een gewone e-sigaret. We moeten daarbij echter in ogenschouw nemen dat 36% van de patiënten nog geen 21 jaar oud is en wettelijk geen THC mogen gebruiken.

Dat veel damp-producten die rondgaan in het illegale circuit illegaal zijn, is zeker niet voor niets. Uit onderzoek van CannaSafe, een toonaangevend Cannabis Testing Lab in Los Angeles, blijkt namelijk dat deze naast THC verschillende andere stoffen bevatten die bij inademen zeer schadelijk kunnen zijn. Zo trof men in meer dan 80% van de THC-cartridges ook vitamine E-acetaat aan en vond men in tien onderzochte producten pesticiden, waaronder Fipronil, Chloorpyrifos en Myclobutanil. Van die laatste is bijvoorbeeld bekend dat deze bij verhitting wordt omgezet in waterstofcyanide.