Brancheorganisatie waarschuwt voor berichtgevingen e-sigaret
Foutieve voorstelling van zaken omtrent e-sigaret heeft desastreuze gevolgen voor rokers.

LEIDEN – Brancheorganisatie Elektronische Sigaretten Bond Nederland is verbijsterd over de
berichtgeving van zowel RTL Nieuws als het Algemeen Dagblad eerder op deze avond. Zij roept
nieuwsdiensten nadrukkelijk op om berichtgevingen over de e-sigaret te baseren op actuele feiten
en onderzoeken.

In augustus van dit jaar publiceerde Public Health England (PHE), het belangrijkste adviesorgaan van het
Engelse Ministerie van Volksgezondheid, een 111 pagina’s tellend landmark rapport over het gebruik van
de elektronische sigaret. De conclusie van de betrokken onderzoekers liet geen ruimte voor
misverstanden: “elektronische sigaretten zijn in vergelijking met tabakssigaretten 95% minder schadelijk
voor de gezondheid en zouden ingezet moeten worden bij stoppen met roken therapie”.

De brancheorganisatie ziet elk jaar met lede ogen aan hoe nieuwsdiensten rondom het eind van het jaar
putten uit onderzoeken die ofwel niet peer reviewed zijn ofwel gebaseerd zijn op foutief uitgevoerde
onderzoeksmethoden. Het eind van het jaar is de periode waarin veel rokers overwegen te stoppen met
behulp van de e-sigaret. Consumenten schrikken door misleidende berichtgevingen terug voor deze
overstap en blijven roken in de veronderstelling dat de tabakssigaret minder schadelijk is, met alle
desastreuze gevolgen voor de gezondheid van dien, waarschuwt de Esigbond.

Public Health England bracht in september jl. een expert review naar buiten waarin zij concludeert dat
enkele onderzoeken waarbij sprake was van hoge concentraties formaldehyde en acroleïne in e-sigaretten
verkeerd zijn uitgevoerd. Intussen zijn een aantal van deze onderzoeken teruggetrokken. Ook in het
onderzoek uitgevoerd door het RIVM zijn genoemde fouten gemaakt. Consumentenorganisatie Acvoda
maakte daar afgelopen maart al gewag van en publiceerde een counter factsheet op haar website.

Er overlijden in Nederland jaarlijks gemiddeld 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Daarnaast nog
enkele duizenden aan de gevolgen van meeroken. De elektronische sigaret biedt rokers volgens het PHE
rapport een aanzienlijk hogere slagingskans om weg te komen van de tabakssigaret dan reguliere
stopmiddelen zoals bijv. nicotinepleisters of kauwgum. Dit houdt in dat het sterftecijfer onder rokers
significant naar beneden gebracht kan worden wanneer Nederlandse gezondheidsorganisatie rokers
wijzen op de voordelen van de e-sigaret, zoals de National Health Service doet in navolging van het advies
van Public Health England.

De brancheorganisatie benadrukt dat elektronische sigaretten en navullingen al sinds februari voldoen
aan nieuwe wet- en regelgeving, die pas in mei 2016 van kracht gaat worden.